info@stolarstvoredon.sk

Nezaradené

Zameriavanie dverí

Redon |24. júna 2019 |0 Comments | Nezaradené

Parozábranná páska

Redon |24. júna 2019 |0 Comments | Nezaradené

Najnovšia inovovaná okenná tesniaca  fólia vhodná ako pre utesnenie  interiérové, tak  aj exteriérové časti. Fólie menia svoju  priechodnosť  voči vodným parám podľa meniacej  sa vlhkosti v  prostredí. Najnovšie  prevedenie  umožňuje aplikáciu fólie bez ohľadu na tvar detailu a bez nutnosti rozlišovať  líce a rubu fólie. Fólia je omietateľná  z oboch  strán.

  • vhodná do interiéru i exteriéru
  • aplikácia od +5 °C do +45 °C
  • 2 varianty montáže
  • bezkonkurenčná univerzálna použiteľnosť
  • obojstranne omietatelná
  • vysoká hospodárnosť
  • umožňuje vynikajúce vysychanie spary

Údržba okien a dverí

Redon |24. júna 2019 |0 Comments | Nezaradené

VETRANIE

Cieľom novej výstavby i obnovy obytných domov spojených so zatepľovaním je obmedziť náklady na energiu v súvislosti s vykurovaním. Výsledkom týchto prác sú tepelne izolované, a teda úplne nepriepustné obvodové steny a okná, ktoré zabraňujú prirodzenej infiltrácii vzduchu. Z technického hľadiska ide o ideálny stav, ktorý však nie je vhodný pre užívateľov bytu a z dlhodobého hľadiska ani pre budovu. Je všeobecne známe, že nadbytočná vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na naj chladnejších miestach bytu, čiže na oknách a obvodových stenách, v miestach takzvaných tepelných mostov. Práve na týchto miestach sa pri dlhodobom pôsobení zvýšenej vlhkosti vytvára riziko vzniku pliesní.
Úlohou vetrania je teda zabezpečenie výmeny vzduchu v byte, ktorá je nevyhnutná na vytvorenie nových hygienických podmienok pre život. Jeho úlohou je aj chrániť stavebné súčasti domu, predovšetkým zabrániť tomu, aby kondenzácia a teda nadmerná vlhkosť nespôsobila zníženú kvalitu užívania bytu.

ČO VIEME O NOVOSTAVBÁCH

Pri novostavbách dochádza k vysychaniu stavby niekoľko rokov, čo sa prejavuje väčšou vlhkosťou vzduchu. Aj merania dokazujú, že v obývaných bytoch jedna osoba vyvinie 150 gramov vlhkosti za hodinu. Ak berieme do úvahy aj varenie, ktoré pri 4-člennej rodine denne vyprodukuje 2 l odparenej vody, kúpanie, pranie, pestovanie kvetov, sušenie, pribudnú ďalšie 3 litre. Reálne možno počítať so 6 až 10 litrami odparenej vody. Pri počítaní 6 litrov x 30 dní = 180 litrov za mesiac pri trojčlennej rodine – to je viac ako jedna plná vaňa! Toto množstvo sa vyskytuje vo forme pary ktorú možno odvádzať len vetraním.

UDRŽIAVANIE SUCHÉHO STAVU

Na zabránenie a odstránenie tvorby kondenzácie a plesni sa musia stanoviť určité opatrenia, ktoré znížia vlhkosť v stavebnej konštrukcii a v priestoroch bytov.

Dosiahneme to:
1. Vysušovaním bytov mimo vykurovacej sezóny:
najlacnejším spôsobom ako byt od vlhčiť je dostatočné vetranie v lete, lebo vtedy nevznikajú náklady na energiu.
2. Vysušovaním bytov počas vykurovacej sezóny:
prevetranie bytu cca 10 min. pri otvorenom okne najlepšie v prievane
všetky okná zatvoriť a byt úplne vykúriť
po 3 – 4 hodinách je vzduch nasýtený a môžeme postup opakovať
najúčinnejšie a najrýchlejšie byt vyschne, ak vetráme v suchom počasí
ak je vonkajší vzduch pri vetraní vyhriaty, pohltí najväčšie množstvo vlhkosti
vetrajte aj pri zvýšenej vlhkosti, ako napr. kúpanie, varenie, ale aj po maľovaní, ďalej po murárskych výpravkách okolo okien a pod. Netreba zabúdať, že nové okná zabraňujú úniku vlhkosti z prostredia, preto netreba zanedbávať tieto rady a tak sa vyhnete zbytočným problémom!

Prečo drevo

Redon |24. júna 2019 |0 Comments | Nezaradené

Drevo ako prírodný materiál bolo už od nepamäti nevyhnutnou súčasťou remeselnej výroby, či života človeka. Nenahraditeľné vlastnosti dreva sú vhodné pre akúkoľvek výrobu. Pre výrobu sme si zvolili drevo nielen pre jeho krásu a kvalitu, ale aj pre ekologickú šetrnosť a vlastnosti, ktoré vytvárajú veľmi príjemné prostredie pre život. Žiadny iný materiál nepreukazuje svoju životnosť presvedčivejším spôsobom ako drevo.
Aj v terajšej dobe sa používajú okná a dvere, ktoré majú viac ako sto rokov a pritom boli vyrobené iným spôsobom  nie tak vyvinutým ako v terajšej dobe. Vďaka moderným technológiám a získaným poznatkom o štruktúrach, či akosti dreva, naša výroba produktov veľmi rýchlo napreduje, čo možno pozorovať i na kvalite vyrábaných výrobkov

VÝHODY DREVA:

• najprirodzenejší stavebný a konštrukčný materiál
• prírodný, ekologický, zdraviu neškodlivý
• obnoviteľný prírodný zdroj
• drevo má vysokú tvarovú stálosť
• zo všetkých okenných materiálov ma drevo najnižšiu  tepelnú rozťažnosť a vynikajúcu stálosť i pevnosť
• veľmi vysoká zvuková izolácia
• vynikajúce tepelné izolačné vlastnosti
• dlhá životnosť
• vynikajúca odolnosť proti požiarom
• dlho si uchováva svoj tvar a nevylučuje toxické látky
•  tradičný prírodný materiál s dlhoročnou tradíciou