info@stolarstvoredon.sk

Prečo drevo

Prečo drevo

|24. júna 2019

Drevo ako prírodný materiál bolo už od nepamäti nevyhnutnou súčasťou remeselnej výroby, či života človeka. Nenahraditeľné vlastnosti dreva sú vhodné pre akúkoľvek výrobu. Pre výrobu sme si zvolili drevo nielen pre jeho krásu a kvalitu, ale aj pre ekologickú šetrnosť a vlastnosti, ktoré vytvárajú veľmi príjemné prostredie pre život. Žiadny iný materiál nepreukazuje svoju životnosť presvedčivejším spôsobom ako drevo.
Aj v terajšej dobe sa používajú okná a dvere, ktoré majú viac ako sto rokov a pritom boli vyrobené iným spôsobom  nie tak vyvinutým ako v terajšej dobe. Vďaka moderným technológiám a získaným poznatkom o štruktúrach, či akosti dreva, naša výroba produktov veľmi rýchlo napreduje, čo možno pozorovať i na kvalite vyrábaných výrobkov

VÝHODY DREVA:

• najprirodzenejší stavebný a konštrukčný materiál
• prírodný, ekologický, zdraviu neškodlivý
• obnoviteľný prírodný zdroj
• drevo má vysokú tvarovú stálosť
• zo všetkých okenných materiálov ma drevo najnižšiu  tepelnú rozťažnosť a vynikajúcu stálosť i pevnosť
• veľmi vysoká zvuková izolácia
• vynikajúce tepelné izolačné vlastnosti
• dlhá životnosť
• vynikajúca odolnosť proti požiarom
• dlho si uchováva svoj tvar a nevylučuje toxické látky
•  tradičný prírodný materiál s dlhoročnou tradíciou

Share this post: